ES projektai

Inovatyvių dizaino ir rinkodaros prieminių kūrimas ir diegimas UAB “Pasaulio maistas”
Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0404

Priemonė: Kūrybiniai čekiai COVID-19
Projekto vertė: 92 230,00 EUR
Skirtas finansavimas: 69 172,50 EUR

Projekto tikslas:
Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas

Uždavinys Nr. 1.: Sukurti ir įdiegti originalius paslaugų dizaino ir rinkodaros inovacijų sprendimus

Projekto metu bus kuriamos ir diegamos dizaino ir rinkodaros inovacijos dviems paslaugoms: Mažas maistas ir Mobili virtuvė:
1. Dizaino kūrimo veikla apims: dizaino tyrimas, dizaino koncepcija, eskizu sukūrimas, maketų sukūrimas
2. Dizaino diegimo veikla: dizaino realizavimo bandymai, paaslaugų dizaino schema
3. Rinkodaros inovacijų kūrimas ir diegimas: Rinkodaros dokumentacijos paruošimas, rinkodaros tematikos, spalvinės išvaizdos analizė, rinkodaros eskizų/nuotraukų sukūrimas, rinkodaros kanalų ir kiekių analizė, reklamos ataskaitos parengimas

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Finansuojama iš Europos Regioninės Plėtros fondo.
Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas:
UAB “Pasaulio maistas”

Shopping Cart
Scroll to Top